Autodoprava - bagry - zemní práce - Vyškov

+420 603 530 911

  • Zemní práce
  • Autodoprava
  • Demolice
  • Ukládání suti
  • Kontejnerová doprava
  • Čističky odpadních vod
  • Terénní úpravy

Inženýrské sítě

Výkopy pro vodovodní, plynové potrubí včetně přípojek, výkopy pro elektrické kabely.

Číst dál …

Přípravné práce pro výstavbu RD

Rovnání terénu na RD, skrývky, výkop základových pasů.

Číst dál …

Kontejnerová doprava

Doprava do 5 tun  - štěrky, písky, ukládka suti, odvoz zeminy, pronájem kontejneru, dovoz jakéhokoliv stavebního materiálu, dovoz betonu.

Číst dál …

Kanalizace a DČOV

Výkopy splaškových a dešťových kanalizací, osazení domácí čističky odpadních vod včetně výkopu, výkop a usazení retenčních nádrží, veškeré přípojky.

Číst dál …

Demolice

Kompletní demolice rodinných domů jednopodlažních či vícepodlažních včetně ukládky stavební suti na skládku.

Číst dál …

Zemní práce

Veškeré terénní úpravy, základy RD, demoliční práce, zahrady, dvory, vjezdy, příjezdové cesty, chodníky,  kanalizace a DČOV , skrývky apod.

Číst dál …

Autodoprava

Autodoprava nad 12 tun - Dovoz a odvoz veškerého stavebního materiálu ( písky , štěrky ), dovoz betonu , ukládka a likvidace stavební suti.

Číst dál …